ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΚΑΡΙΑΣ 32 & ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 43
ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τ.Κ. 12132
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5711650
FAX: 210-5713977
WEBSITE: www.kabanaos.gr
e-MAIL: info@kabanaos.gr

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου