ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α
ΠΟΛΗ: ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 55535
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-942000
FAX: 2310-942432
WEBSITE: www.stamos.com.gr
e-MAIL: info@stamos.com.gr

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου