Ετήσια Τακτική Γ.Σ. Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Peter AgopianΔράσεις

Ο ΣΕΚΑΦ καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Novus City Hotel.

Εκτός από τον Απολογισμό των Δράσεων του Διοικητικού συμβουλίου την περιόδο 2018 – 2019, αναμένεται με ενδιαφέρον η Αξιολόγηση της πρόσφατης έκθεσης Image + Tech expo & Photovision 2019 καθώς και η συζήτηση για τις μελλοντικές εκθέσεις & ενέργειες του συνδέσμου.