Σ.Ε.Κ.Α.Φ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ)

  • Πρόεδρος : Μαρνελάκης Γιώργος (INTERTECH Α.Ε.)
  • Αντιπρόεδρος : Τάγκαλος Κώστας (DIVITEC Α.Ε)
  • Γενικός Γραμματέας : Αποστολίδης Ανέστης (ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.)
  • Ταμίας  : Αγκοπιάν Πέτρος (ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε.)
  • Μέλος : Καμπανάος Αλέξανδρος (ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.)

Διεύθυνση Γραμματείας
Ακαδημίας 57 , 10679 Αθήνα
τηλ. : 6944 415375
e-mail : info@sekaf.gr

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message