ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

agop

ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1
ΠΟΛΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ
Τ.Κ. 15124
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6782131
FAX: 210-6782002
WEBSITE: www.sony.gr/