ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ Ο.-ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. ΟΕ

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ Ο.-ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. ΟΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Ο.Τ. 43/ T.Θ. 1319
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 57022
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-508 515
FAX: 2310-508 516
WEBSITE: http://www.artpoint.gr/
e-MAIL: info@artpoint.gr

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου