ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54624
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-261 771
FAX: 2310-287709
WEBSITE: www.photoqueen.gr/
e-MAIL: [email protected]

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου

[showbiz showbiz-grid]