ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. ΟΕ

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. ΟΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 5 ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΠΟΛΗ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τ.Κ. 14574
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6210376
FAX: 210-8150044
WEBSITE: www.corniza.gr/
e-MAIL: info@corniza.gr

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου