ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. Ο.Ε.

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 9
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54630
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-239350 & 269825
FAX: 2310-239350
WEBSITE: www.spondilidis.gr
e-MAIL: info@spondilidis.gr

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου