ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.

agop

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 24
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54645
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 231-0275763
WEBSITE: www.kounio.gr
e-MAIL: info@kouniogroup.com

Προφίλ Εταιρείας

Μέλη Συνδέσμου