Εξελίξεις στο θέμα Φωτογραφιών ταυτότητας & διαβατηρίου

Peter AgopianΔράσεις, Νέα

Εξελίξεις στην υπηρεσία “myphoto” ένα θέμα που ο ΣΕΚΑΦ είχε ενεργό συμμετοχή και παρακολουθεί στενά.

από @photographosmag @periodiko.photographos

“Εξελίξεις στο θέμα Φωτογραφιών ταυτότητας & διαβατηρίου Ένα χρόνο μετά την έναρξη της διαβούλευσης (Ιούλιος 2021) ήλθε η ώρα να ενεργοποιηθεί από 24 Αυγούστου 2022, εκσυγχρονίζοντας ριζικά το πλαίσιο χρησιμοποίησης φωτογραφιών ταυτοποίησης πολιτών σε νομιμοποιητικά έγγραφα για διάφορες χρήσεις. Το σημαντικό για τον επαγγελματικό φωτογραφικό τομέα είναι ότι εμπλέκει υποχρεωτικά στη διαδικασία τον πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και έτσι θεσπίζει κανονιστικό πλαίσιο για την απασχόλησή του, δίνοντας προοπτικές βιωσιμότητας για το επάγγελμα.”