Νέα γενιά εκτυπωτικών-κοπτικών TrueVIS VG3

Peter AgopianAtlas Digital

από την εταιρεία ATLAS DIGITAL Α.Ε. Atlas Digital η νέα γενιά εκτυπωτικών-κοπτικών TrueVIS VG3, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας τεχνογνωσίας της Roland στη τεχνολογία της εκτύπωσης, επανασχεδιάστηκε και διαθέτει βελτιώσεις που κάνουν τη Διαφορά! Παρακολουθήστε το video και γνωρίστε μερικές από αυτές! https://buff.ly/3Ld5lAn