Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΚΑΦ 3 Ιουνίου 2015

agopΔράσειςLeave a Comment

το νέο Δ.Σ. του ΣΕΚΑΦ από αριστερά προς δεξιά Γεραμάς Ιωάννης, Αγκοπιάν Πέτρος, Νικολαΐδης Γαβριήλ, Καμπανάος Αλέξανδρος, Αποστολίδης Ανέστης ΦΩΤΟ: Τάγκαλος Κωνσταντίνος

το νέο Δ.Σ. του ΣΕΚΑΦ – εικονιζόμενοι από αριστερά προς δεξιά
Γεραμάς Ιωάννης, Αγκοπιάν Πέτρος, Νικολαΐδης Γαβριήλ, Καμπανάος Αλέξανδρος, Αποστολίδης Ανέστης
ΦΩΤΟ: Τάγκαλος Κωνσταντίνος

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2015 η  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  του  ΣΕΚΑΦ στο  ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”.

Ήταν η 1η Γ.Σ. υπό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι :

  • Πρόεδρος : Νικολαΐδης Γαβριήλ (FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε)
  • Αντιπρόεδρος : Καμπανάος Αλέξανδρος (ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.)
  • Γενικός Γραμματέας : Αποστολίδης Ανέστης (ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.)
  • Ταμίας  : Αγκοπιάν Πέτρος (ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε.)
  • Μέλος : Γεραμάς Ιωάννης (ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε.)

Δόθηκε η ευκαιρία στον πρόεδρο του Δ.Σ. κ.Νικολαϊδη να χαιρετήσει τα μέλη και να αναπτύξει το όραμα και τους στόχους του νέου Δ.Σ. για τον σύνδεσμο.  Ακολούθησε πολύ εποικοδομητική συζήτηση για τις μελλοντικές δράσεις του ΣΕΚΑΦ καθώς επίσης και η πρόταση του Δ.Σ. για επαναπροσδιορισμό , διεύρυνση και ισχυροποίηση του συνδέσμου, πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του.  Ανακοινώθηκε ο άτυπος διακριτικός τίτλος Ελληνικός Σύνδεσμος Εικόνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) που παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.

powered-by-sekaf2-8Mar16

 

Leave a Reply