Έκθεση των αποφοίτων της σχολής φωτογραφίας Όραμα με τίτλο “As I Live and Breathe”.

Peter AgopianOrama